Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ceník pro žáky/studenti

 

       
                ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ JAROMĚŘ    
              
                          NA KARLOVĚ 181, 551 01 JAROMĚŘ      
                                              IČO 70926719

    

       

     
                   CENÍK PRO ŽÁKY ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ        
VĚKOVÁ SKUPINA        DOTOTVANÁ CENA SNÍDANĚ   PLNÁ CENA SNÍDANĚ      
ŽÁCI 15 A VÍCE LET                    18,00Kč              30,00Kč      
         
         
OBĚDY VYDÁVANÉ VE ŠJ        
VĚKOVÁ SKUPINA DOTOVANÁ CENA OBĚDA PLNÁ CENA OBĚDA      
ŽÁCI 7 - 10 LET 21,00 Kč             53,00 Kč      
ŽÁCI 11 - 14 LET 23,00 Kč             55,00 Kč      
ŽÁCI 15 A VÍCE LET 25,00 Kč             57,00 Kč      
         
         

OBĚDY VYDÁVANÉ VE VÝDEJNĚ NA GYMNÁZIU -

pouze pro studenty gymnázia

     
VĚKOVÁ SKUPINA DOTOVANÁ CENA OBĚDA PLNÁ CENA OBĚDA      
ŽÁCI 11 - 14 LET 23,00 Kč             54,00 Kč      
ŽÁCI 15 A VÍCE LET 25,00 Kč             56,00 Kč      
         
         
         
VĚKOVÁ SKUPINA DOTOVANÁ CENA VEČEŘE PLNÁ CENA VEČEŘE      
ŽÁCI 15 A VÍCE LET 27,00 Kč             51,00 Kč      
         
         
         
       VĚKOVÁ SKUPINA DOTOVANÁ CENA II.VEČEŘE PLNÁ CENA II. VEČEŘE             
ŽÁCI 15 A VÍCE LET 10,00 Kč             14,00 Kč      
         
CENA ZDRAVÉ SVAČINKY      
18,00 Kč  

Ceny jsou uvedeny včetně Dph. 

     

Dle § 1, odst. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších

předpisů, a § 122, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-

ním, vyšším odborném a jiném vzdělání ( školský zákon) se poskytuje dětem v ma-

teřských školách, žákům základních a středních škol školní stravování po dobu jejich

pobytu ve škole. Dle § 4, odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve

znění pozdějších předpisů, se první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve

škole nebo školském zařízení považuje za pobyt ve škole a žák/dítě má v tento den

nárok na dotovanou stravu. V době nepřítomnosti žáka ve škole/školce je možnost

vyzvednutí jeho stravy do jídlonosičů, tato odebraná strava je určena k okamžité spo-

třebě dle § 37, odst. 4 vyhlášky 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravo-

vací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky

závažných, ve znění pozdějších předpisů a není možno ji uchovávat a skladovat.

V době prázdnin je strava automaticky odhlášena. Pokud mají rodiče zájem o zajiš-

tění stravování musí uhradit veškeré náklady na přípravu stravy. Totéž se týká od 2

dne nemoci.

Rozepsaná kalkulace jednotlivých chodů je k nahlédnutí u ředitelky zařízení školního

stravování.

 

V Jaroměři dne 1.1.2017                                                             

                                                                                                       Balcarová Jana

                                                                                                             ředitelka