Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ceník pro žáky/studenti

 

       
                ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ JAROMĚŘ    
              
                          NA KARLOVĚ 181, 551 01 JAROMĚŘ      
                                              IČO 70926719

    

       

     

                   CENÍK PRO ŽÁKY ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

                                           platný od 1.1.2017

       
VĚKOVÁ SKUPINA        DOTOTVANÁ CENA SNÍDANĚ   PLNÁ CENA SNÍDANĚ      
ŽÁCI 15 A VÍCE LET                    18,00Kč              30,00Kč      
         
         
OBĚDY VYDÁVANÉ VE ŠJ        
VĚKOVÁ SKUPINA DOTOVANÁ CENA OBĚDA PLNÁ CENA OBĚDA      
ŽÁCI 7 - 10 LET 21,00 Kč             53,00 Kč      
ŽÁCI 11 - 14 LET 23,00 Kč             55,00 Kč      
ŽÁCI 15 A VÍCE LET 25,00 Kč             57,00 Kč      
         
         

OBĚDY VYDÁVANÉ VE VÝDEJNĚ NA GYMNÁZIU -

pouze pro studenty gymnázia

     
VĚKOVÁ SKUPINA DOTOVANÁ CENA OBĚDA PLNÁ CENA OBĚDA      
ŽÁCI 11 - 14 LET 23,00 Kč             54,00 Kč      
ŽÁCI 15 A VÍCE LET 25,00 Kč             56,00 Kč      
         
         
         
VĚKOVÁ SKUPINA DOTOVANÁ CENA VEČEŘE PLNÁ CENA VEČEŘE      
ŽÁCI 15 A VÍCE LET 27,00 Kč             51,00 Kč      
         
         
         
       VĚKOVÁ SKUPINA DOTOVANÁ CENA II.VEČEŘE PLNÁ CENA II. VEČEŘE             
ŽÁCI 15 A VÍCE LET 10,00 Kč             14,00 Kč      
         
CENA ZDRAVÉ SVAČINKY      
18,00 Kč  

Ceny jsou uvedeny včetně Dph. 

     

Dle § 1, odst. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších

předpisů, a § 122, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-

ním, vyšším odborném a jiném vzdělání ( školský zákon) se poskytuje dětem v ma-

teřských školách, žákům základních a středních škol školní stravování po dobu jejich

pobytu ve škole. Dle § 4, odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve

znění pozdějších předpisů, se první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve

škole nebo školském zařízení považuje za pobyt ve škole a žák/dítě má v tento den

nárok na dotovanou stravu. V době nepřítomnosti žáka ve škole/školce je možnost

vyzvednutí jeho stravy do jídlonosičů, tato odebraná strava je určena k okamžité spo-

třebě dle § 37, odst. 4 vyhlášky 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravo-

vací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky

závažných, ve znění pozdějších předpisů a není možno ji uchovávat a skladovat.

V době prázdnin je strava automaticky odhlášena. Pokud mají rodiče zájem o zajiš-

tění stravování musí uhradit veškeré náklady na přípravu stravy. Totéž se týká od 2

dne nemoci.

Rozepsaná kalkulace jednotlivých chodů je k nahlédnutí u ředitelky zařízení školního

stravování.

 

V Jaroměři dne 1.1.2017                                                             

                                                                                                       Balcarová Jana

                                                                                                             ředitelka

 

  Zařízení školního stravování Jaroměř
        Na Karlově 181, 551 01 Jaroměř
                   IČO 70926719  
     
                  CENÍK PRO ŽÁKY ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ  
                  platný od 1.9.2019  
VĚKOVÁ SKUPINA DOTOVANÁ CENA              SNÍDANĚ + PŘESNÍDÁVKY              PLNÁ CENA                                  SNÍDANĚ + PŘESNÍDÁVKY
ŽÁCI 15 A VÍCE LET 29,00 Kč 50,00 Kč
     
OBĚDY VYDÁVANÉ VE ŠJ
VĚKOVÁ SKUPINA DOTOVANÁ CENA OBĚDA PLNÁ CENA OBĚDA
ŽÁCI 7 - 10 LET 25,00 Kč 59,00 Kč
ŽÁCI 11 - 14 LET 27,00 Kč 61,00 Kč
ŽÁCI 15 A VÍCE LET 29,00 Kč 63,00 Kč
     
OBĚDY VYDÁVANÉ NA GYMNÁZIU-pouze pro studenty gymnázia
VĚKOVÁ SKUPINA DOTOVANÁ CENA OBĚDA PLNÁ CENA OBĚDA
ŽÁCI 11 - 14 LET 27,00 Kč 60,00 Kč
ŽÁCI 15 A VÍCE LET 29,00 Kč 62,00 Kč
     
     
VĚKOVÁ SKUPINA

      DOTOVANÁ CENA          VEČEŘE SE SVAČINOU

PLNÁ CENA VEČEŘE
ŽÁCI 15 A VÍCE LET 38,00 Kč 70,00 Kč
     
     
VĚKOVÁ SKUPINA DOTOVANÁ CENA II. VEČEŘE PLNÁ CENA II. VEČEŘE
ŽÁCI 15 A VÍCE LET 16,00 Kč 22,00 Kč
     
     
CENA ZDRAVÉ SVAČINKY 
18,00 Kč
     
Ceny jsou uvedeny včetně Dph.   
Dle § 1, odst. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, a § 122,
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškoním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lání ( školský zákon ) se poskytuje dětem v mateřských školách, žákům základních a středních škol 
školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole. Dle § 4, odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním 
stravování, ve znění pozdějších předpisů, se první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole 
nebo školském zařízení považuje za pobyt ve škole a žák/dítě má v tento den nárok na dotovanou stra-
vu. V době nepřítomnosti žáka ve škole/školce je možnost vyzvednutí jeho stravy do jídlonosičů, tato 
odebraná strava je určena k okamžité spotřebě dle § 37, odst. 4 vyhlášky 137/2004 Sb. o hygienických
požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiolo-
gicky závažných, ve znění pozdějších předpisů a není možno ji uchovávat a skladovat.
     
V době prázdnin stanovených MŠMT jsou obědy automaticky odhlášeny. Pokud mají rodiče zájem o zajištění stravy v těchto dnech musí uhradit plnou cenu stravy. Totéž se týká stravování dětí od druhého dne nemoci.
 
Rozepsaná kalkulace je k nahlédnutí u ředitelky zařízení školního stravování.
     
     
     
     
V Jaroměři dne 3. 9. 2019 Balcarová Jana 
     ředitelka